Avrupa Günü, 7 Mayıs 2019, ODTÜ, Ankara.

 

 

20.Yılında AB Helsinki Zirvesi, 17 Aralık 2019, ODTÜ, Ankara.

ODTÜ Avrupa Çalışmaları Merkezi tarafından, İstanbul Politikalar Merkezi iş birliği ile düzenlenen “20. Yılında AB Helsinki Zirvesi: Türkiye’de Demokratikleşme ve Avrupa Projesi Üzerine Düşünceler” başlıklı iki panelden oluşan halka açık konferans, ODTÜ İİBF A Binası Çobanoğlu Salonu’nda gerçekleştirilmiştir.

 

FEUTURE Ankara Çalıştayı, 20-21 Şubat 2018, ODTÜ, Ankara.

20-21 Şubat 2018 tarihlerinde, ODTÜ Avrupa Çalışmaları Merkezi (CES-METU), FEUTURE Çalışma Paketi 2 “Siyasal Etmenler” ve Çalışma Paket 4 “Güvenlik Etmenleri” ortak çalıştayını düzenlemiş ve bu etkinliğe ev sahipliği yapmıştır. Çalıştay, geniş bir yelpazedeki konuların ayrıntılı analizini sunmuş, etkin iş birliğini özendirmiş, canlı tartışmalara önayak olmuş ve akademi, hükümet, diplomasi, iş dünyası ve sivil toplumdan gelen elliyi aşkın katılımcıyı fikir alışverişinde bulunmaya teşvik etmiştir. Bu bağlamda çalıştay FEUTURE projesi kapsamında yürütülen araştırmalar için dikkate değer girdiler ve kamuya açık etkinliklerin dinleyicileri için değerli içerikler üretmiş bulunmaktadır.

 

Daha fazla bilgi için

https://feuture.uni-koeln.de/sites/feuture/user_upload/FEUTURE_Ankara_workshops_report1.pdf


Son Güncelleme:
29/09/2022 - 02:55