Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi

Son Güncelleme:
28/09/2022 - 21:46

Avrupa Komisyonu, Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP) tarafından finanse edilen üç yıllık bir proje kapsamında, Avrupa entegrasyonuna ilişkin tartışmaları, bilgiyi, araştırmayı ve eğitimi teşvik etme ve geliştirme konusunda elde ettiği başarılardan ötürü CES-METU 2007 yılında "Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi" (JMCE) unvanına layık görülmüştür. Söz konusu proje, daha geniş bir kitleye ulaşmayı, karşılaştırmalı araştırmalara yönelik farkındalığı artırmayı ve ilgiyi canlandırmayı ve CES-METU'nun eğitim, araştırma ve erişim faaliyetlerini çeşitlendirmeyi amaçlamaktaydı. CES-METU Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi, yalnızca akademik dünyada değil, aynı zamanda politika çevrelerinde ve sivil toplum mensupları arasında da tartışma ve düşünsel etkinliklerin odak noktasını Avrupa bütünleşmesi sürecine yönlendirmek için, Jean Monnet eğitim, etkinlik organizasyonu ve yayıncılık alanındaki faaliyetlerine öncelik vermiş ve LLP projesinin tamamlanmasından sonra da bunların sürdürülebilirliğini güvence altına almıştır.

 

CES-METU, bir Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi olarak, LLP projesinin üç yılı süresince yalnızca Avrupa araştırma kurumlarıyla iş birliği içerisinde birtakım etkinlikler düzenlemekle kalmamış, aynı zamanda ODTÜ'deki öğrenci topluluklarına da etkinlikler ve simülasyonlar düzenlemeleri için destek olmuştur. Bu etkinliklerden bazıları aşağıda sunulmaktadır:

  • "Güney Avrupa'da Değişen Parti Gruplaşmaları ve Kamu Politikası Reformu" başlıklı kolokyum, ELIAMEP ve Robert Schumann İleri Araştırmalar Merkezi ile birlikte, Avrupa Üniversitesi Enstitüsü, 25-28 Mart 2009, Montecatini, İtalya.
  • "ODGP/AGSP ve Türkiye" başlıklı çalıştay, EUISS ile birlikte, Mayıs 2009, Ankara.
  • "Türkiye ve AGSP: Gelişmiş Bir Ortaklığa Doğru" başlıklı kolokyum, EUISS ile birlikte, 11 Aralık 2009, İstanbul.
  • AEGEE-Ankara tarafından düzenlenen, CES-METU JMCE tarafından desteklenen "Eğiticiler Eğitimi" ortak etkinliği, Ankara.
  • ODTÜ Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen, CES-METU JMCE tarafından desteklenen Avrupa Birliği Simülasyonu (EUROsimA), Nisan 2008-Nisan 2009-Nisan 2010, Ankara.