MEDIATE Nedir?

MEDIATE (Pandemi Sonrası Dönemde Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Boşluğu Gidermek), 2021 çağrısı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilmiş bir Jean Monnet Modülü projesidir. Proje, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Yüksek Lisans Programı tarafından 2022-2025 yılları arasında uygulanmaktadır.

 

Amaçlar ve Hedefler

MEDIATE, Türkiye'de Avrupa Çalışmaları disiplininde önemli bir yer turan "Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri"nin mevcut dinamiklerini ve geleceğini tartışmak için geliştirilmiştir. MEDIATE, Türkiye-AB ilişkilerindeki güncel dinamiklerin, aktörlerin ve olayların küresel bir perspektiften tartışılmasını kolaylaştıracak akademik bir alan açmayı hedeflemektedir. Proje, sunduğu çeşitli teorik yaklaşımlar ve dinamikler aracılığıyla öğrencilerin Türkiye-AB ilişkilerine bakış açısını mevcut durum ve gidişatı daha iyi kavrayacak ve değerlendirecek şekilde genişletmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda MEDIATE, kıdemli ve genç akademisyenler, genç araştırmacılar ve lisansüstü öğrenciler ile STK üyeleri, uluslararası kuruluşlar ve kamu çalışanlarını, Türkiye-AB ilişkilerine dair bilgi ve uzmanlığın paylaşıldığı bir ağ kapsamında, bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

 

Öğrenim Yaklaşımı ve Araçları

MEDIATE, Avrupa Çalışmaları disiplininde yenilikçilik ve sürdürülebilirliği sağlayabilmek ve geliştirebilmek için uzaktan öğrenme (uzaktan eğitim için tasarlanmış ücretsiz ve açık erişimli lisansüstü dersi), yaparak öğrenme (AB simülasyonu) ve yaşam boyu öğrenme (ilgili bireyleri sürekli öğrenme döngüsünde tutmak) gibi eğitim ve öğrenim yöntemleri kullanmaktadır.

 

Yaygınlaştırma

Bu proje ile elde edilen bilgi birikimi, MEDIATE web sitesi, projenin sosyal medya hesabı, konferanslar, çalıştaylar, paneller, seminerler ve diğer yaygınlaştırma faaliyetleri gibi çeşitli araçlarla daha geniş bir kitleye ulaştırılmaktadır. Avrupalılık fikrine dair öğretme, öğrenme, deneyimleme, içselleştirme ve sürdürme gibi uzun süreçlerin bir çıktısı olarak MEDIATE, Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği hakkında Türkiye'deki ilgili genç ve üst düzey politika yapıcılar arasındaki anlatı boşluğunun azaltılmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

 

Beklenen Sonuçlar

MEDIATE, Türkiye'deki Avrupa Çalışmaları disiplinini desteklemek için akademisyenler, öğrenciler, genç yurttaşlar, sivil toplum ve siyasi aktörler arasında yeni öğretim, araştırma, tartışma faaliyetleri ve bilgi alışverişinin gelişimini ileri düzeyde teşvik etmeyi amaçlamaktadır. MADIATE, pandemi sonrası dönemde Türkiye-AB ilişkilerinin olumlu gelişimi adına Türkiye'de kuşaklar arasındaki uçurumun azaltılmasına da katkıda bulunmaktadır.

 

Faaliyetler

- Online lisansüstü dersi: Küresel Bir Perspektiften Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri

- MEDIATE Yaz Okulu: Bir Bakışta Türkiye-AB

- Türkiye-AB İlişkilerinin Geleceğine Yönelik Simülasyon: SİM@RTER

- Çalıştaylar, konferanslar ve etkinlikler:

  •       Çalıştay: Türkiye-AB İlişkilerini Neler Bekliyor?
  •       Ulusal Konferans Oturumu: Türkiye-AB İlişkilerinin Geleceği
  •       Lisansüstü Konferans: Türkiye-AB İlişkilerinde Güncel Konular
  •       Kapanış Etkinliği: Avrupa Çalışmalarının Geleceği

 

 

Bizi takip edin!

  @MJmmodule  

  @mediate_jm_module