MEDIATE projesi kapsamında çalıştaylar, konferanslar gibi diğer etkinliklerin de düzenlenmesi planlanmıştır.

 

Çalıştay – Türkiye-AB İlişkilerini Neler Bekliyor? (Temmuz 2023)

Çalıştay, 2023 yılının Temmuz ayında bir günlük bir faaliyet olarak planlanmıştır. Çalıştay kapsamında Türkiye'nin AB üyeliğini savunan veya karşı çıkan bir grup genç araştırmacı ve genç kamu görevlilerinin bir araya gelerek bilgiye dayalı bir tartışma yürütmesi hedeflenmektedir. İnteraktif bir platform olan MEDIATE, Avrupa Çalışmaları akademisyenleri ve ilgilileri için uzun vadede sürdürülebilir bir ağ oluşturmayı da hedeflemektedir. Akademi ve toplum arasında etkileşimli bir diyaloğu teşvik etmek anacıyla, proje katılımcılarının faaliyetlerin tamamlanmasından sonra dahi iş birliğini sürdürmesinin sağlanması hedeflenmektedir.

 

Ulusal Konferans Oturumu – Türkiye-AB İlişkilerinin Geleceği (Şubat 2023)

MEDIATE, Türkiye-AB ilişkilerinin güncel dinamiklerine ilişkin bilgi birikiminin, farklı üniversitelerden öğrencilere ve genç araştırmacılara, kamu çalışanlarına, sivil toplum aktörlerine, medya temsilcilerine ile AB ve komşu ülkelerdeki ortaklarımıza yayılmasını amaçlamaktadır. Bu amaçla, proje katılımcılarının ve eğitmenlerinin Türk Sosyal Bilimler Derneği'nin iki yılda bir düzenlenen ulusal sosyal bilimler konferansının Şubat 2023 buluşmasında "Türkiye-AB İlişkilerinin Geleceği" başlıklı bir oturum düzenlemesi hedeflenmektedir.

 

Lisansüstü Konferans – Türkiye-AB İlişkilerinde Güncel Konular (Eylül 2024)

Türkiye-AB ilişkilerinde birbirine yaklaşan veya farklılaşan dinamiklerin çeşitli açılardan analiz edileceği iki günlük İngilizce olarak gerçekleşecek lisansüstü konferansı, Eylül 2024'te düzenlenmektedir. Etkinlik, Avrupa Çalışmaları öğrencileri için sürdürülebilir bir ağ ve topluluk oluşturmakla beraber potansiyel politika yapıcılar olan lisansüstü öğrencilere uzmanlık kazanma fırsatı sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Kapanış Etkinliği – Avrupa Çalışmalarının Geleceği (Aralık 2024)

MEDIATE sadece mevcut dinamiklerle ilgili değil, aynı zamanda özellikle COVID-19 sonrası dönemde Türkiye'deki Avrupa çalışmalarının geleceği ile de ilgilenmektedir. Avrupalılık fikrini öğreterek, öğrenerek, deneyimleyerek, içselleştirerek ve yaşatarak, Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği konusunda Türkiye'deki hevesli genç politika yapıcılar ile isteksiz üst düzey politika yapıcılar arasındaki uçurumun azalmasına katkıda bulunacaktır. Bu bağlamda MEDIATE, Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde politika yapıcıları, akademisyenleri ve uygulayıcıları bir araya getirmeyi hedeflemektedir.

 

Bir günlük bir faaliyet olarak planlanan kapanış etkinliği Aralık 2024'te ODTÜ'de gerçekleştirilecek ve online olarak yayınlanacaktır. Etkinlik, Avrupa Çalışmalarının Geleceği hakkında kıdemli akademisyenler ve uzmanların yanı sıra kıdemli kamu çalışanlarının katılacağı iki panele ev sahipliği yapacaktır. Etkinlik bir kapanış toplantısı olmasına karşın tüm içerikler çevrimiçi olarak kaydedilip yayınlandığından, gelecekte de konuyla ilgilenen herkes için sürdürülebilir bir açık erişimli aktif öğrenme platformu sağlanacaktır.